Tjøttaspelet

Tjøttaspelet

Tjøttaspelet

Tjøttaspelet er et historisk spel om vikinghøvdingen Hårek på Tjøtta. Et
friluftspel som forteller om hans hus over 25år i tiden.
Spelet er skrevet av Aud Halen Myhre,
det ble dramatisert og fremvist første gang i 1995.
Spelet har hun gitt i gave til Tjøtta samfunnet.
Lokale midler har stått for kostymer, rekvisita, kulisser og fremføring.
Det har tidvis vært innspill fra nye øyne som har tilført litt andre vinklinger av
fremføringen enn originalmanus.

Styret:
Leder - Helge Johansen
Kasserer – Marie Pettersen
Styremedlem – Sigrid Halsen Myhre
Styremedlem – Arne Langseth
Styremedlem – Bjørg Celius
Vara – Arne Våbenø