Om oss

Tjøtta

Her på våre sider kan du lese om aktiviteter, severdigheter, lag og foreninger på Tjøtta


Tjøtta (av norrønt Þjótta, «den tykkeste del av låret» med henvisning til øyas visuelle form) er ei øy og et tettsted i Alstahaug kommune i Helgeland i Nordland. Tjøtta var tidligere også et eget kirkesogn og et selvstendig herred. Øya har et areal på 11,3 km², er særdeles flat og er velegnet for jordbruk. Tettstedet har 215 innbyggere per 1. januar 2012.

Historie [rediger]


Tjøtta var også eget kirkesogn som innbefattet en rekke øyer og deler av fastlandet omkring.

I 1862 ble Tjøtta herred (2781 innbyggere) skilt ut fra Alstahaug herred (3280 gjenværende innbyggere). I geografisk henseende samsvarte Tjøtta herred i stor grad med kirkesognet. Den 1. juli 1916 ble deretter Vevelstad herred (1097 innbyggere) skilt ut fra Tjøtta herred (2287 innbyggere). Den 1. juli 1920 fant det sted en grenseregulering, da gården Giskåen (10 innbyggere) ble overført fra Tjøtta til Vevelstad herred. Den 1. januar 1964 ble området på øya Alsten i Tjøtta herred slått sammen med Leirfjord kommune og Nesnas område sør for Ranfjorden til den nye Leirfjord kommune. Den 1. januar 1965 ble Skogsholmen skolekrets overført til Vega kommune. Det resterende av Tjøtta herred ble samtidig slått sammen med bykommunen Sandnessjøen og det meste av Alstahaug (skolekretsene Husvær, Brasøy og Prestøy ble overført til Herøy kommune) til den nye kommunen Alstahaug. I 1965 hadde Tjøtta herred knapt 1 800 innbyggere. Herredet Tjøtta omfattet også deler av fastlandet ved Halsfjorden, en del av øya Alsten og en del mindre øyer.

Øya har vært bebodd siden gammel tid. Det finnes en stor mengde funn fra jernalder i tuftene av en større gård sør på øya, som rundt vikingtiden ble til Tjøttagodset, et maktsentrum på kysten gjennom mange år. Skalden Øyvind Skaldespiller bodde der, samt sønnen Hårek av Tjøtta. Ved kirken står det en bauta av Øyvind Skaldespiller.

Noen bilder

Copyright © All Rights Reserved