Kontakt oss

Tjøtta Grendehus har et styre bestående av 6 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.


Leder:                Ingvild F. Næstby   

Kasserer:            Yngvild H. Jørgensen

Styremedlem:     Arne-Johan Lukkassen

Styremedlem:     Vigdis Lukkassen

Styremedlem:     Cato Lein

Styremedlem:     Odd Harald Vistnes

Varamedlem:      Marit Dyrhaug
Varamedlem:      Siv-Ingunn Lukkassen


Vi kan kontaktes slik: 958 29 958 (leder)


FOR UTLEIE RING: 911 48064 eller send e-post

Tjøtta Grendehus

Grendehuset

Storesalen

Lillesalen

Copyright © All Rights Reserved