Kontakt oss

Tjøtta Grendehus har et styre bestående av 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer.


Leder:                Knut Nilsen       

Kasserer:            Siv Thommasen

Styremedlem:     Anne Seljen

Styremedlem:     Ingvild Flatøy Næstby

Styremedlem:     Arne-Johan Lukkassen

Styremedlem:     Tor Åge Tømmervik

Varamedlem:      Arne Vold
Varamedlem:      Steinar Lukkassen


Vi kan kontaktes slik: 908 77 531 (leder)


FOR UTLEIE RING: 911 48064 eller send e-post

Tjøtta Grendehus

Grendehuset

Storesalen

Lillesalen

Copyright © All Rights Reserved