Båtforeninga

 

Tjøtta Båtforening stiftet 1969 


Mail adresse til Tjøtta Båtforening er

tjottab@gmail.com


Båtforeningens tillitsvalgte 2020


Styret:
Roald Arne Hiller              Leder
Tom Erik Ottesen             Nestleder    

Marit Dyrhaug                  Kasserer

Johnny Garnås                 Styremedlem

Nils Johan Nilsen              Sekretær

Vara: Frode Seljen, Bjørn Gunnar Lukassen og Sverre Nilsen


Vi foretrekker at dere sender mail til tjottab@gmail.com hvis dere vil varsle om endring på deres båtplass, eller båtplass generelt samt andre beskjeder som bør loggføres, som slipbestilling osv.

                                  

Jonny Garnås er Havneansvarlig.

Roald A Hiller er kontaktpunkt vedr. Slip, Frode Seljen er backup.

  

TLF:   

Nils Johan                90642572

Roald A (Gutte)        91376955

Bjørn Gunnar           90089898

Marit                       90027776

Jonny                      48039230

Frode                      90924912

Sverre                     90998537
Tom Erik Ottesen      93051506
Opp- og utsett over båtrampen     

kr. 100.-


Betalingsluke på hjørnet av servise-huset.

Egne avtaler for medlemmer av Tjøtta Båtforening. 


Åpningstid for service hus:

fra mai til okt. kl. 09.00-23.00.


Parkering       

Langs bergveggen og langs innsiden av sperre-kjettingen


Vårt kontonummer: 4516 15 03790


  • Informasjon fra leder ligger nå under "Nyheter fra båtforeninga"


  • Informasjon om dugnad ligger nederst i menyen til venstre
  • Nå ligger dokumentene fra årsmøtet under MØTER i menyen til venstre


Tjøtta Båtforening

Copyright © All Rights Reserved