Søknad om båtplassTJØTTA  BÅTFORENING E-POST:


tjottab@gmail.com

REGLER FOR HVORDAN DU MÅ FORHOLDE DEG VED SØKNAD OM BÅTPLASS – NY BÅT ELLER BYTTE AV BÅTVi har regler for hvordan du må forholde deg ved planer om å skaffe båt eller bytte båt. Bl.a. fordi havna er full (ca 130 båter), så det kan bli problem både for deg/oss hvis du ikke følger reglene.


Hvis du bytter båt innenfor bryggestørrelse (lengde/bredde) du allerede har, må du likevel sende oss info om båten på samme måte som nevnt nedenfor.

Vi har regel om maksimal lengde på båt i havna på 32 fot.


Søknad om plass må minimum inneholde lengde/bredde/dybde på båten. Dette kan du sende oss på e-post eller i vanlig brev.

Du må være medlem i Tjøtta Båtforening og ha betalt medl.avgift før søknad om båtplass.


Du kan bli satt på (lang) venteliste, avhengig av ansiennitet og plassforhold i havna.

Når du har fått tilbakemelding fra leder i Tjøtta Båtforening om at plass er tildelt, kan du komme med båten.

Båten må enten være registrert på deg (dvs den som båtplassen er/blir registrert på), eller under omregistrering. Hvis den ikke er registrert som nevnt, får du en frist på 1 mnd for å ordne registreringa. Husk å informere oss om registreringsnr. når registrering er i orden.


Faktura vil bli sendt for brygge og/eller havneavgift.


Hvis du kommer med båt før plass er tildelt, kan båten bli henvist til gjestebrygga – eller avvist.  (På gjestebrygga i perioden 1.5 – 31.8 er døgnprisen som for gjestebåter bestemt)


Tjøtta Båtforening april 2013.Copyright © All Rights Reserved