Dugnad

Dugnad

Det blir dugnad i havna uke 25: 15-20 juni, det skal justeres bredde

på alle bryggene,flytting av båter til sine respektive plasser, jobbing i dancing,settes ut badetrapp, rydding på området samt ryddes i 2 etages showroom, dvs. at det er inne arbeid når det er dårlig vær men håper på lysning slik at det kan utføres en del ute også :-) ellers følger i dugnadsplan- Alle er velkommen, håper på en grillkveld i løpet av dugnadsuka!!


mvh Gutte Leder TBF


Tjøtta Båtforening

Copyright © All Rights Reserved