Grendehuset

Tjøtta Grendehus

Grendehuset kan leies ut til diverse arrangementer, både private, bedrifter og andelshavere. Huset består av et stort og godt utstyrt kjøkken, en storsal med scene, en lillesal og møterom. Leiepriser eksterne leietakere:

Lillesal og kjøkken: kr. 2000,-

Hele huset: kr. 3000,-


Leiepriser medlemmer i andelshavende lag:

Lillesal og kjøkken: kr. 1000,-

Hele huset: kr. 2000,-


Kun møterom: kr. 400,-

Leie av utstyr: Etter avtale
Ved større utlån av utstyr beregnes kr. 20,- pr. kuvert.


Utleie av lydanlegg: Kr. 500,-


Andelshavende lag leier huset gratis.


Grendehuset står i tillegg som arrangør av 17.mai-feiring og Julegrantenning.


Grendehuset

Storsalen

Lillesalen

Copyright © All Rights Reserved