Historielaget og Grendesamlingen

Kontonummer Tjøtta historielag:

1503 57 91903


Tjøtta historielag


Styret i historielaget består, for 2022, av:


Marie Pettersen – leder
Marianne Flatøy - nestleder

Roger Iversen – kasserer
Rigmor Bosness - sekretær

Åse Senning - styremedlem

Edvard Børø - styremedlem

Guri Bosness - varamedlem

Roddy Olsen - varamedlem


Norvald Ruderaas - revisor

Knut Nilsen - revisor


Valgkomite - Ragnhild Liland og Anne Karin Våbenø


Tjøtta historielag har 140 medlemmer. Til hver jul lages et nytt nummer av Tjøttværingen, som sendes til alle historielagets medlemmer. Vi har også tradisjon på å arrangere et adventsmøte hvert år, hvor vi enten har et historisk foredrag eller en framsyning av gamle bilder.


Tjøtta Grendesamling


Tjøtta Historielag har også ansvaret for driften av Tjøtta Grendesamling, som holder til i ”gammelskolen”. Der finnes en stor samling med gammelt snekkerverktøy, skomakerverktøy, fiske og fangstredskaper, steinalderfunn, utstyr fra krigens dager, hverdagsredskaper, kister og mye, mye mere.

En stor billedsamling er også kommet på plass.

Det vi nå er opptatt av er at vi fortsatt skal samle inn ”gammelt”.  For å ta vare på vår fortid oppfordrer vi eldre mennesker å skrive ned ”levd liv”. Historier fra sitt eget liv. Både store og små opplevelser.

Tjøtta historielag vil være behjelpelig med å oppbevare slike skriv for etterslekten.

Videre tar vi gjerne imot bilder fra gamle Tjøtta kommune.  Vi har allerede en stor samling av gamle bilder som er samlet i mange album, som ligger framme til stor glede for besøkende.


Tjøtta historielag ønsker alle velkommen til omvisning på Grendesamling.


Mer informasjon om Grendesamlinga her.


Dagny Rosø vant Sigridprisen 2012 for sitt arbeid med

Tjøtta Grendesamling

Copyright © All Rights Reserved