Historielaget

Kontonummer Tjøtta historielag:

1503 57 91903

 

Tjøtta historielag.

 

Styret i historielaget består av:

 

Rigmor Bosness – leder

Brita Vistnes – nestleder

Guri Bosness – økonomiansvarlig

Liv Marie Vistnes – styremedlem

Bjørn Aune – styremedlem

Brynjulf Liland – styremedlem

Oddrun Iversen – varamedlem

Harry Ludvigsen – varamedlem

 

 

Tjøtta historielag har 110 medlemmer. Til hver jul lages et nytt nummer av Tjøttværingen, som sendes til alle historielagets medlemmer. Vi har også tradisjon på å arrangere et adventsmøte hvert år, hvor vi enten har et historisk foredrag eller en framsyning av gamle bilder.

 

Tjøtta Bygdesamling

 

Tjøtta Historielag har også ansvaret for driften av Tjøtta Bygdesamling, som holder til i ”gammelskolen”. Der finnes en stor samling med gammelt snekkerverktøy, skomakerverktøy, fiske og fangstredskaper, steinalderfunn, utstyr fra krigens dager, hverdagsredskaper, kister og mye, mye mere.

En stor billedsamling er også kommet på plass.

Det vi nå er opptatt av er at vi fortsatt skal samle inn ”gammelt”. For å ta vare på vår fortid oppfordrer vi eldre mennesker å skrive ned ”levd liv”. Historier fra sitt eget liv. Både store og små opplevelser.

Tjøtta historielag vil være behjelpelig med å oppbevare slike skriv for etterslekten.

Videre tar vi gjerne imot bilder fra gamle Tjøtta kommune. Vi har allerede en stor samling av gamle bilder som er samlet i mange album, som ligger framme til stor glede for besøkende.

 

Tjøtta historielag ønsker alle velkommen til omvisning på Tjøtta Bygdesamling.

 

Ved ønske om omvisning kan tid avtales med Rigmor på tlf. 482 50270

 

Dagny Rosø vant Sigridprisen 2012 for sitt arbeid med

Tjøtta Grendesamling

Ønsker du å publisere noe er det bare å ta kontakt.

E-post: siiluk@online.no

Copyright © All Rights Reserved