Kontakt oss

Tjøtta Grendehus har et styre bestående av 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer.


Leder:                Ulf Iversen

Nestleder:           Arne Johan Vold

Kasserer:            Tommy Vistnes

Sekretær:           Henning Olsen

Styremedlem:     Simen Vistnes

Styremedlem:     May Britt Kringen

Styremedlem:     Torstein F. Wihlmot


Vi kan kontaktes slik: 992 61 186 (leder)

E-post: grendehus@gmail.com

FOR UTLEIE RING: 911 48064 eller send e-post

Tjøtta Grendehus

Grendehuset

Storesalen

Lillesalen

Copyright © All Rights Reserved